(Tiếng Việt) Mãn nhãn với loạt poster ‘Ngày Nảy Ngày Nay’